|
PDF Print E-mail

Firm nie należy dzielić na prywatne i państwowe, ale na efektywne i nieefektywne. Przykłady prężnego działania można znaleźć zarówno w sektorze prywatnym, jak i w państwowym.

 

cg_g_173

 

 

 

Audyt efektywnościowy

 

Koncepcja audytu efektywnościowego jest ściśle związana z rozwojem oczekiwań stawianych audytowi aby jeszcze ściślej był wiązany z wartością (value for money) Czasami nazywany jest również audytem efektywności

 

Audyt efektywności ma nie tylko wskazywać ryzyka i jego szanse minimalizacji ale prowadzić do rzeczywistego podnoszenia wartości jednostki. Specyfika audytu efektywnościowego polega na ścisłym powiązaniu go z kontrolą zarządczą, jej oceną i optymalizacją. Najściślejszy związek można zauważyć pomiędzy audytem efektywności a zarządzaniem strategicznym w jednostce (jeden z celów systemu kontroli zarządczej).

 

Audyt efektywności koncentruje się na dokonywaniu niezależnej oceny skuteczności, gospodarności i wydajności i (ang. economy, efficiency, effectiveness), czyli tzw. 3 x E.

 

 
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact