|
Studia podyplomowe PWR z audytu i kontroli zarządczej PDF Print E-mail
Organizatorami studiów podyplomowych są Wydział Informatyki i Zarządzania oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej. Politechnika Wrocławska jest uczelnią uprawnioną do nadawania tytułu dra nauk ekonomicznych, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
  1. Celem studiów jest
  2. przygotowanie asystentów audytu do zawodu audyora wewnetrznego
  3. ugruntowanie wiedzy i poszerzenie wiedzy audytorów wewnętrznych
  4. przygotowanie słuchaczy do zaprojektowania, wdrożenia i utrzymania nowoczesnego i zintegrowanego systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, który obejmuje zespół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy (zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r).
Zadanie to zostanie zrealizowane poprzez dokładne przekazanie pełnej wiedzy dotyczące regulacji prawnych, standardów i mechanizmów kontroli zarządczej (z wieloma praktycznymi przykładami i realnymi rozwiązaniami) ale w pełni zintegrowanej z nowoczesnym zarządzaniem jednostką (w tym z zarządzaniem jakością, zasobami czy zespołem ludzkim) i z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań jednostek sektora finansów publicznych w Polsce.
Studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej to wysokie wymagania łączone z najnowszą wiedzą i praktyką.
Szerzej o profilu studiów:
W przypadu zainteresowania zapraszamy do kontaktu
 
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact