|
PDF Print E-mail
WDROŻENIE CONTROLLINGU I BUDŻETOWANIA ZADANIOWEGO 

Dotąd zadaniem rachunkowości w większości firm było takie zewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych i ich dokumentowanie, aby umożliwić wygenerowanie sprawozdań finansowych i podatkowych oraz informacji dla rynku opraz podmiotów publicznoprawnych. Tendencje rozszerzenia obszarów działalności, zwiększenia zatrudnienia oraz dynamicznej zmiany warunków rynku pociągają za sobą konieczność wprowadzenia nowych metod zarządzania finansami, np. controllingu strategicznego i operacyjnego. 

Efekty

 1. Zwiększenie roli planowania i oceny efektywności kadry menadżerskiej na bazie ocen wyników w relacji do założonych celów.
 2. Zwiększenie odpowiedzialności kierowników za uzyskane wyniki i poniesione wydatki.
 3. Zapobieganie kryzysom przez kontrolę odchyleń i możliwość racjonalizacji wydatków.
 4. Wzmocnienie jakości zarządzania poprzez wysoką jakość ewidencji i analiz. 
 5. Możliwość analizy struktury kosztów i przychodów poszczególnych obszarów działalności. 

 

Nasza oferta:

 1. Wdrożenie controllingu i budżetowania, czyli zasad rachunkowości zarządczej w firmie
 2. Pomoc w warsztatach mających na celu zaangażowaniu kierowników jednostek organizacyjnych w proces podejmowania decyzji finansowych w zakresie kosztów i przychodów.
 3. Zastosowanie nowoczesnych metod controllingu np. Zrównoważona Karta Wyników -  Balance Scorecard  (BSC) , Activity Based Costing (ABC)
 4. Wprowadzanie zmian w nastepujących obszarach: 
  1. organizacyjnym
  2. informatycznym
  3. procesowym
  4. projektowym
 5. wsparcie informatyczne procesów controllingu
 6. przygotowanie mierników dla kontrolingu strategicznego
 7. wyceny, ekspertyzy, restrukturyzacje
 8. budżetowanie zadaniowe 
 
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact