|
PDF Drukuj Email
 • Poprawność polityki rachunkowości i funkcjonowania procedur kontroli zarządczej;
 • Realizacja planu rzeczowo-finansowego oraz budżetu jednostki;
 • Audyty wniosków o dotację statutową;
 • Audyt projektu finansowanego z lub przy współudziale środków UE
 • Funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej;
 • Sposób udokumentowania i zatwierdzania wyników działalności badawczej;
 • Przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości;
 • Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
 • Realizacja wniosków z wcześniejszych kontroli i audytów;
 • Wyodrębnienie ewidencji księgowej wydatków realizowanych z dotacji;
 • Poprawność ewidencji księgowej;
 • Celowość i zasadność wydatków sfinansowanych z dotacji statutowej
 •  

  Zapraszamy do korzystania z usługi audytu działalności statutowej  

   

  Menu

  Home

  Oferta

  Zespół

  Procesy

  Usługi

  Produkty

  Audyt

  Szkolenia

  Studia i wykłady

  Kontakt/Contact