|
PDF Drukuj Email
top2
Książka jest jednym z najbardziej popularnychpodręczników audytu wewnętrznego na świecie.
Jest to jedyna tak kompleksowa pozycja wydana w języku polskim.
Publikacja jest przeznaczona dla specjalistów zajmujących się wykonywaniem audytów wewnętrznych, kadry zarządzającej przedsiębiorstwami tworzącymi działy audytu oraz dla studentów MBA kształcących się w tej dziedzinie.
Książka jest pomocna również dla osób przygotowujących się do egzaminów zawodowych w audycie wewnętrznym (m.in. Certified Internal Auditor).
W publikacji przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z przeprowadzaniem audytu:
  • geneza i znaczenie nowoczesnego audytu wewnętrznego,
  • badanie i ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej, zasady ramowe,
  • podstawowe elementy praktyki audytu wewnętrznego - od standardów zawodowych po wybór obszarów w przedsiębiorstwie poddawanych audytowi, planowanie działań, etapy, zakończenie i ocenę,
  • najważniejsze elementy Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego,
  • organizowanie działań audytu i zarządzanie nimi, regulaminy audytu, kluczowe kompetencje audytorów,
  • zastosowanie technologii informacyjnej w wykonywaniu zadań audytu wewnętrznego,
  • audyt wewnętrzny a nadzór korporacyjny w przedsiębiorstwie,
  • certyfikaty zawodowe i wymagane kompetencje profesjonalnego audytora wewnętrznego,
  • wymagania dotyczące ujednolicenia norm i zasad działania audytu, wpływ standardów ISO, międzynarodowych standardów rachunkowości i innych.
W celu zakupu książki - zapraszamy do kontaktu

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact