|

Świadczymy usługi i prowadzimy szkolenia w nastepujących obszarach:

 • audyt wewnętrzny, zewnętrzny, nadzór audytorski, audyty zgodności, zapewnienie jakości w audycie wewnętrznym, oceny zewnętrzne a.w., audyt efektywności, audyty operacyjne, audyty projektów UE, usługodawca wg. art 275. 2), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240).
 • governance, corporate governance, IT governance, komitety audytu,
 • kontrola wewnętrzna, kontrola finansowa, kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych – wdrażanie, ocena, audyt
 • audyt informatyczny (audyt IT), audyt systemów informatycznych, audyty legalności oprogramowania, zarządzania licencjami i zasobami IT, audyt IT Governance
 • międzynarodowe standardy i normy – wdrożenia, ocena, optymalizacja (IIA, ERM COSO, COBIT, ITIL, BASEL II, MIFID, ISO/IEC),
 • zarządzanie procesowe (identyfikacja i analiza procesów, analiza systemowa, zarządzanie wiedzą)
 • wdrażanie i nadzór nad procesami zarządzania strategicznego
 • zarządzanie ryzykiem,
 • compliance, controlling, usługi w zakresie GRC (Governance - Risk - Compliance),
 • zewnętrzne zarządzanie projektami, audyt projektów
 • systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzanie ciągłością biznesową (BCM),
 • audyty zgodności z normami ISO/IEC, audyty ISO, audyty jakości
 • systemy zarządzania jakością,
 • zagadnienia rachunkowości finansowej i zarządczej oraz usługi finansowe,
 • transformacje informacji ekonomiczno-finansowej w diagnozy i decyzje gospodarcze,
 • restrukturyzacje, fuzje, przejęcia, konsolidacje, zapewnienie efektywności,
 • audyt pozycji inwestycyjnej, audyt kosztów, human resources, działalności społecznej i naukowej
 • wykłady na studiach zaocznych, podyplomowych, wieczorowych z w/w zagadnień.
 • szkolenia, szkolenia wyjazdowe, konferencje, seminaria, współpraca z firmami szkoleniowymi, szkolenia door-to-door
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact