|
PDF Drukuj Email

cg_g_129CGAP - program kursu

 

Cele szkoleń:

Pozyskanie uprawnień audytora wewnętrznego zgodnie z wymaganiami stawianymi w ustawie o finansach publicznych

 

Przygotowanie do egzaminu CGAP oraz pomoc w uzyskaniu certyfikatu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA

 

Utworzenie alternatywnych źródeł pozyskiwania unikalnych kompetencji, wiedzy i praktyki zawodowej w stosunku do równorzędnych zakresowo, ale droższych kursów

 

Promocja rozwoju zawodowego audytorów wewnętrznych

 

Informacja o certyfikacie

 

 

CGAP ®(Certified Government Auditing Professional®)

CGAP ®(Certified Government Auditing Professional®) jest certyfikatem specjalistycznym przeznaczonym dla audytorów zatrudnionych w sektorze publicznym. Egzamin sprawdza znajomość przez kandydata unikalnych cech i zasad audytu wewnętrznego w tym sektorze. Szeroki zakres programu podkreśla rolę audytora wewnętrznego we wzmacnianiu odpowiedzialności administracji publicznej i ulepszaniu usług w stosunku do społeczeństwa. Osoby które uzyskają certyfikat CGAP uzyskują  zaliczenie IV części CIA, dlatego  program jest opracowany w kierunku uzyskania zarówno CGAP jak i CIA.

Dodatkowe informacje o certyfikatach można znaleźć na stronach IIA (w wersji polskiej http://iia.org.pl i angielskiej http://theiia.org

 

Program kursu CGAP

 

Moduł

Zawartość modułu

Liczba godzin

Umiejętności i techniki wykorzystywane w audycie sektora publicznego
Praktyka audytu sektora publicznego

Standardy, zarządzanie i ryzyko/modele kontroli

Środowisko sektora audytu publicznego
Standardy, zarządzanie i ryzyko/modele kontroli

Koncepcje i metody zarządzania

1

Pomiar realizacji zadań

1

Procesy świadczeń usług audytowych

6

Zarządzanie finansowe

8

Monitorowanie wyników zadań 

1

Standardy

5

Specyficzne wymagania dotyczące zakupów i zamówień publicznych

2

Specyficzne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi

1

Konsekwencje różnych metod świadczenia usług 

Konsekwencje świadczenia usług obywatelom

2

2

Metody identyfikacji i prowadzenia dochodzenia w sprawach naruszenia zasad uczciwości

1

Usługi związane z naruszeniem zasad uczciwości

Audyt informatyczny

1

6

Zarządzanie funkcją audytu wewnętrznego
Metody ilościowe

Audyty sprawozdań finansowych
Audyty systemów finansowych

4

4

4

4

Modele kontroli wewnętrznej/ryzyka
Kodeks etyki
Governance

4

2

2

Ewaluacja programów
Metody jakościowe
Metody prowadzenia badań/gromadzenie danych
Umiejętności analityczne

2

2

2

2

Rodzaje usług audytowych
Usługi wspomagające
Audyt wykonania zadań
Pomiar sprawności działania

1

1

4

2

 Założenia organizacyjne:

 -      Liczebność grup: 10-15 osób każda z grup.

-       Razem kurs CGAP trwa 64 godz. wykładowe. (kurs)

 

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact