|
PDF Drukuj Email

Uwaga: Ocena systemu kontroli zarządczej jest ustawowym, stałym, systematycznym obowiązkiem audytu wewnętrznego w jednostce. (uofp art 272.1-2) Nie powinna być zatem rozumiana jako pojedyncza czynność weryfikacyjna, przeprowadzana raz w roku w jednostce. Kierownikom jednostek powinno być to wyraźnie zasygnalizowane, iż jednorazowo zlecona ocena, może mieć jedynie charakter pomocniczy w określeniu stanu wdrożenia systemu kontroli zarządczej w Uczelni na określoną chwilę (gap analysis) i nie powinna ani zastępować oceny systematycznej, ani też sugerować, że jednorazowo wykonywana (co roku), czyni zadość obowiązkowi ustawowemu.

 

Kompleksowa ocena stanu kontroli zarządczej jest procesem skomplikowanym i kosztownym, biorąc pod uwagę ogólny kształt standardów k.z. Powinna się również odnosić do oceny stopnia realizacji zadań ustawowych przez sam audyt wewnętrzny.

 

Gwarantem porównywalności wyników między jednostkami jest przeprowadzenie jej w oparciu o wspólny program.

Istnieje również różnica między "oceną dokonywaną przez audytora" i "samooceną dokonywaną przez jednostkę". Zrozumienie różnic pomiędzy nimi determinuje osiągnięcie celów oceny i sposobu jej wykonania. Stąd audytor wewnętrzny, aby działać zgodnie ze standardami (IIA oraz k.z.) zmuszony będzie uzupełnić luki pojęciowe pozostawione przez zleceniodawcę (w sposób zawiniony lub też nie).

 

Obowiązek jednorazowego wykonanie oceny może sprawiać wrażenie, że nie jest potrzebna ocena systematyczna - jest to oczywiście nieprawda, ale wśród mniej świadomych Kierowników jednostek może budować przekonanie o zbyteczności wykonywania ocen systematycznych (zadań zapewniających).

 Cedując obowiązki w zakresie zaprojektowania i wdrożenia kontroli zarządczej na audytora wewnętrznego, Kierownik jednostki naraża się na wysokie ryzyko działania niezgodnego ze standardami Min.Fin. (de facto IIA oraz kontroli zarządczej)

 

Podejście sugerujące możliwość dokonania oceny w sposób "zerojedynkowy" wydaje się być obciążone conajmniej dużym ryzykiem. Nie tylko metodologicznym, ale przede wszystkim reputacji. Kontrola zarządcza domaga się systemowego a nie kazuistycznego podejścia, zarówno w procesie jej projektowania, jak i oceny, samooceny czy wdrożenia.

 

Samoocena kontroli zarządczej w Uczelni powinna być jednym z etapów budowania systemów w uczelniach. Wymaganie podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej już na etapie jego wdrażania (przed zakończeniem tego procesu) wydaje się być conajmniej wątpliwe. Z pewnością budowaniu systemów k.z. w Uczelniach przyniesie więcej zamętu i szkody niż pożytku. Dobrą praktyką wydaje się w takim wypadku conajmniej wysłuchanie opinii przedstawicieli stron zainteresowanych a dopiero później konstruowanie modelu i dokumentacji. Skutki zawsze i w kazdym przypadku są dalekosiężne systemowo - warto więc zastanowić się nad tym co się pisze i komu, conajmniej dwukrotnie.

  

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

 

 
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact