|
PDF Drukuj Email

cg_g_190"Chcącemu nie dzieje się krzywda"

 

Istnienia systemu kontroli wewnętrznej, który jest obowiązkiem wszystkich instytucji finansowych na bazie zapisów Dyrektywy 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 14.06.2006 r. (p.10, art 46c, 36 ust.2 lit. f)

Top management wyższego i średniego szczebla, zwłaszcza w sytuacji kryzysu próbuje manipulować informacją, eliminując, lekceważąc lub deformując system kontroli wewnętrznej. Rady Nadzorcze czasami nie posiadają wiedzy na temat: jak powinien wygldać wiarygodny system kontroli wewntrznej i zarzdzania ryzykiem w przedsibiorstwie. Potoczne rozumienie słów "kontrola" może niejednokrotnie wprowadzać w błąd i sugerować, iż pojedyncze działania detekcyjne są w stanie zapobiec niekorzystnym zdarzeniom, które de facto mają charakter systemowy.

Kontrola wewnętrzna, funkcjonująca na założonym poziomie jakości obniża poziom niepewności i pozwala uwiarygodnić sprawozdawczość. Pozwala również właścicielowi (akcjonariuszom) na racjonalne rozważenie, czy samodzielne decyzje członków Zarządu lub dyrektorów operacyjnych nie stanowią zagrożenia dla całej firmy. Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem stanowią nieodzowny mechanizm skutecznego, stanowczego i nowoczesnego systemu zarządzania organizacją.

Oferujemy Państwu w powyższym zakresie:

 1. przygotowanie systemu kontroli wewnętrznej dla organizacji, w oparciu o powszechnie uznane międzynarodowe standardy i najlepsze praktyki (COSO/INTOSAI), zaprojektowanie sytruktur kontroli na poziomie jednostek organizacyjnych, powiązanie ryzyk i kontroli.
 2. wykonanie niezależnych kontroli doraźnych i ekspertyz w zakresie występowania nieprawidłowości.
 3. badanie systemu kontroli wewnętrznej pod kątem wiarygodności przygotowywanych sprawozdań finansowych 
 4. dokonywanie systematycznych, niezależnych ocen jakości systemu kontroli wewnętrznej oraz usługi z zakresu racjonalizacji koontroli wewnętrznej
 5. wykonywanie jednorazowych czynności o charakterze kontrolnym i weryfikacyjnym

Proponowane usługi obejmują:

 • Opracowanie i wdrożenie modelu kontroli wewnętrznej,  zgodnego ze standardami, przepisami prawa i  dobrymi praktykami, zgodnie z wymaganiami i kulturą korporacyjną Klienta
 • Przegląd rozwiązań oraz planowanie kontroli informatycznych w systemach IT,
 • Integracja i optymalizacja procesów biznesowych
 • Ustanawianie kanałów szybkiej komunikacji i raportowania o stanie kontroli i ryzyku
 • Oceny adekwatnosci i wiarygodnosci (przejrzystości rozwiązań) w obszarach biznesowych.
 • Ustanawianie podziału zadań i obowiązków,
 • Szkolenia w zakresie kontroli na każdym poziomie organizacji

Kontrole prowadzimy w oparciu o międzynarodowe standardy kontroli (w sektorze publicznym w oparciu o INTOSAI).

Wykorzystujemy komputerowe narzędzia wspierania kontroli i audytu np. ACL

Chcesz ocenić i zbadać w sposób niezależny system kontroli wewnętrznej w Twojej firmie? -> Zapraszamy.

Dla sceptyków:

stan kontroli wewnętrznej w firmach 

Źródło: (Przegląd prasy Bankier.pl 2009-03-10 09:06  + Gazeta Prawna)

skuteczność kontroli zewnetrznej instytucji nadzorczych

Oszust stulecia Bernard Madoff sam nie mógł wyjść ze zdumienia, że federalna Komisja Kontroli Giełdy (SEC) nie sprawdziła, czy prowadzi on uczciwe interesy, obracając miliardami dolarów swoich klientów. Szczere wyznanie Madoffa, który oszukał inwestorów na łączną kwotę 65 miliardów dolarów, to tylko fragment raportu inspektora generalnego SEC, ukazującego bezradność tej instytucji, powołanej do nadzoru nad rynkiem finansowym w USA.  W raporcie stwierdzono, że komisja była przesiąknięta biurokracją i zatrudniała niedoświadczonych i niekompetentnych pracowników. Nie reagowali oni na liczne sygnały, że Madoff działa według wzoru "piramidy Ponziego", gdzie pieniądze od kolejnych klientów nie są inwestowane, lecz używane do spłacania poprzednich klientów.  W ciągu ostatnich 16 lat SEC pięć razy wszczynała dochodzenie w sprawie interesów Madoffa, ale za każdym razem inspektorzy brali za dobrą monetę jego wyjaśnienia i nie robili prawie nic, aby je zweryfikować. Jak pisze czwartkowy "Washington Post", komentując raport, fiasko w sprawie Madoffa podaje w wątpliwość, czy federalna komisja potrafi udaremnić inne podobne oszustwa. SEC tłumaczy się, że nie ma dość środków na prowadzenie skutecznej kontroli. Madoff został aresztowany w grudniu ub.r. Jego ofiarą padło tysiące inwestorów, w tym wiele sławnych osób, oraz sporo organizacji charytatywnych. Został skazany na karę 150 lat więzienia, którą odsiaduje w więzieniu federalnym w Karolinie Północnej.

Źródło: (http://forsal.pl/artykuly/349240,sec_nie_potrafil_wykryc_oszustw_madoffa.html)

Inna ciekawostka na temat Madoffa (link)

 

Kryzys mocno uderzy. Obecny kryzys finansowy może potrwać nawet dekadę, jeżeli nie dojdzie do rewolucji technologicznej - mówi w wywiadzie dla "Parkietu" Gerald Celente, szef amerykańskiej firmy badawczej Trends Research Institute i analityk porównywany przez prasę w USA z jasnowidzem Nostradamusem. Wiele z prognoz Celente - dewaluacja dolara, krach na rynkach wschodzących - czy jego ostrych opinii, np. dotyczących strefy euro i działań rządu USA, może szokować. Ma on jednak duży dorobek prognostyczny. Przewidział m.in. giełdowy krach z 1987 r. azjatycki kryzys z 1997 r. oraz rynkowe załamanie 2008 r.

 

 
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact